ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μορφωτικό Γραφείο Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας
Ξενοφώντος 2Α, 105 57 – Αθήνα

ΤΗΛ: 210 37 34 934
FAX: 210 37 34 904

spiticy@otenet.gr

Γραμματεία Μορφωτικού Συμβούλου
Ελευθερία Θεοχάρους
210 3734912

Εκπαιδευτικά
Μαρία Ραγιά
210 3734916
Τάκης Βοΐλας
210 3734915

Διοργάνωση εκθέσεων
Μαρία Ραγιά
210 3734916

Διεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες
Τάκης Βοΐλας
210 3734915

Οικονομικά/ Προγραμματισμός εκδηλώσεων
Άντρη Χρυσάνθου
210 3734918

Βιβλιοθήκη/Εκδόσεις
Σοφία Βλάχου-Γαρπόζη
210 3734917

Θέματα Τύπου/Επικοινωνίας
Νίκη Μιχαηλίδου
210 3734913
Άντρη Χρυσάνθου
210 3734918

Αρχείο υλικού
Νίκη Μιχαηλίδου
210 3734913