ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ

Antithesization and Continuity in Sibelius’ Symphonies

Παρουσίαση της έκδοσης της διδακτορικής διατριβής του συνθέτη Φάνου Δυμιώτη (1965-2007)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα