ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση «+άπτω»

Η κεντρική ιδέα του "+άπτω" είναι αυτή των δορυφόρων που συμπράττουν σε ένα ευρύτερο πλέγμα/δίκτυο σχέσεων μέσα από το οποίο το έργο, ο καλλιτέχνης και ο θεατής τροφοδοτούν ο ένας τον άλλον και συνομιλούν μεταξύ τους.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
έως 27.10.2017
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Έκθεση «+άπτω»
ΒΟΥΛΑ ΓΟΥΝΕΛΑ

Έκθεση «+άπτω»
ΒΟΥΛΑ ΓΟΥΝΕΛΑ

Έκθεση «+άπτω»
ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ

Έκθεση «+άπτω»
ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ

Έκθεση «+άπτω»
DIMITRA SIATERLI

Έκθεση «+άπτω»
DIMITRA SIATERLI

Έκθεση «+άπτω»
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑΤΕΡΛΗ

Έκθεση «+άπτω»
ΒΕΡΑ ΣΙΑΤΕΡΛΗ

Έκθεση «+άπτω»
ΒΕΡΑ ΣΙΑΤΕΡΛΗ

Έκθεση «+άπτω»
ΒΕΡΑ ΣΙΑΤΕΡΛΗ

Έκθεση «+άπτω»
ΜΑΓΔΑ ΤΑΜΜΑΜ

Έκθεση «+άπτω»
ΜΑΓΔΑ ΤΑΜΜΑΜ

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»

Έκθεση «+άπτω»