ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση Six Impossible Things Before Brealfast

6 δημιουργοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε ένα χώρο που ανοίγεται στο κοινό διατηρώντας ακόμη όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ορίζουν έναν ιδιωτικό οικιακό χώρο. Ο τίτλος της έκθεσης Six impossible things before breakfast παραπέμπει στην εν-τω-μεταξύ στιγμών χρονικότητα, όταν η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αναταράζεται από την επισφαλή συνθήκη αιώρησης μεταξύ ύπνου και ξύπνιου - πριν τη ρήξη που επέρχεται με την καθιερωμένη ρουτίνα του πρωινού.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
έως 13.01.2018
WE ARE BUD
Μυλλέρου 43, Μεταξουργείο, Αθήνα

Έκθεση Six Impossible Things Before Brealfast

Έκθεση Six Impossible Things Before Brealfast