ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Εορταστική εκδήλωση των Εκδόσεων Περισπωμένη

Την Ωδή θα διαβάσει ο μεταφραστής του έργου Θανάσης Λάμπρου, ποιητής.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα