ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Οι Αδάμαστοι

Ο μύθος του βιβλίου ακολουθεί τη ζωή τριών κυπρίων αδελφών για ν' αποτυπώσει την ιστορία του Ελληνισμού τις τρείς πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα