ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Καταβολές του Ελληνισμού – Η Οδύσσεια του Ελληνισμού μέσα στον ιστορικό χρόνο

Ημερίδα και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / 11 π.μ. - 3.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα