ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΙΗΣΗ

Οι νέοι Κύπριοι ποιητές επανενώνουν τη Κύπρο

Ποιήματά τους θα διαβάσουν: Μαρία Σιακαλλή, Ιάσωνας Σταυράκης, Ανδρέας Τιμοθέου, Χρίστος Χατζήπαπας, Nafia Akdeniz, Halil Karapaşaoğlu, Tamer Öncül, Jenan Selçuk

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα