ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Screen Shot 2014-09-13 at 12.53.12 PM

Η Βιβλιοθήκη του Σπιτιού της Κύπρου

Η βιβλιοθήκη του Σπιτιού της Κύπρου, διαθέτει 8.000, περίπου, τίτλους, κυπρολογικού κυρίως ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τη λογοτεχνία, την ιστορία, την τέχνη, την πολιτική, τη λαογραφία, την οικονομία, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική και άλλα θέματα. Περιλαμβάνει, επίσης, συλλογή περιοδικών εκδόσεων καθώς και τα σημαντικότερα λογοτεχνικά περιοδικά της Κύπρου. Η βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, παρέχει βιβλιογραφική ενημέρωση και πληροφοριακό υλικό για τα σχολεία, τους φοιτητές, τους μελετητές, ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο για την ιστορία και τον κυπριακό πολιτισμό.