ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξέταση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσης ελληνικής γλώσσας επίπεδο Β1
17.10.2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, . http://www.moec.gov.cy/ypexams/entypa.html (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα).