ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης βασικού επιπέδου Α2 ελληνικής γλώσσας
25.09.2018

Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε μετανάστες και αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κύπρο και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Νόμο που τροποποιεί τον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Ν. 143(Ι)/2009).