ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πρόσληψης στο Δημόσιο
12.10.2018

Τονίζεται ότι μετά από τις πιο πάνω ημερομηνίες και ώρες δεν θα υπάρξει καμία δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης ή αλλαγής σε υφιστάμενες αιτήσεις.