ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφορά προγράμματος επιμόρφωσης αντικαταστατών εκπαιδευτικών στη Μέση Εκπαίδευση
15.10.2018

Βασικός σκοπός της επιμόρφωσης είναι η ενημέρωση των αντικαταστατών εκπαιδευτικών στα ακόλουθα θέματα: Νομοθετικά και Διοικητικά Ζητήματα, Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές και Αναλυτικά Προγράμματα, Αποτελεσματική Διδασκαλία και Θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Τάξης και Αποτελεσματικής Αντικατάστασης, καθώς και Θέματα Οργάνωσης Μαθήματος.