ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10ο Διεθνές Φόρουμ Αιγυπτιακών Ταινιών Κινουμένων Σχεδιών
30.11.2016

Περαιτέρω πληροφορίες και έντυπο συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα

www.ciaf.gov.eg/ http://www.ciaf.gov.eg/