ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ SYLVIA IOANNOU FOUNDATION
28.02.2023

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου (www.sylviaioannoufoundation.org) ανακοινώνει τον νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών που αφορά σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με την Κύπρο ως κεντρικό θέμα μελέτης της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:
1 Μαρτίου 2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων:
30 Απριλίου 2023

Όροι και Διαδικασίες:

http://www.sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/terms-procedure/

11o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ SYLVIA IOANNOU FOUNDATION