ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός με τίτλο:Λευκάδα – Νησί ποίημα
05.05.2015

Στόχος του ποιητικού διαγωνισμού είναι η κατάθεση ελάχιστης αντιπροσφοράς στην ποιητικότητα της λευκαδίτικης φύσης και στην πηγαία ποιητική δημιουργία-λαϊκή και λόγια - που διαχρονικά χαρακτηρίζει τους κατοίκους του νησιού.