ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-PERFORMANCES ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (2023)
25.01.2023

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από την Ελλάδα, γίνονται δεκτές μία φορά ανά έτος: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από την Κύπρο γίνονται δεκτές δύο φορές ανά έτος: Σεπτέμβριος-Νοέμβριος, για διεξαγωγή στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Μάρτιος-Απρίλιος, για διεξαγωγή στο δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.
Το συμπληρωμένο έντυπο υποβολής προτάσεων καθώς και τα συμπληρωματικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στο Σπίτι της Κύπρου (υπόψη Μορφωτικού Συμβούλου) καθώς επίσης και στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου (υπόψη Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών), είτε δια χειρός, είτε μέσω ταχυδρομείου με συστημένη αποστολή, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Οι διευθύνσεις αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της αίτησης).

http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.html