ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Strategy in the 21th Century
12.05.2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την αίτηση για τη συμμετοχή τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.idis.gr/?p=4278