ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2ο SHOWCASE ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – 2022
25.10.2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στο 2 - SXK 2022 έχουν έργα που θα παρουσιαστούν από 1/12/2019 - 30/11/2021 σε τουλάχιστον δυο παραστάσεις, εντός αυτής της χρονικής περιόδου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο 1 μήνα πριν την πραγματοποίηση των παραστάσεων.