ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4ο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία
25.04.2016

Το Ελληνικό Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία οικοδόμηση γεφυρών με επιστήμονες του εξωτερικού, προκειμένου να ενισχυθεί η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταφοράς για την καινοτομία.