ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

7ο Ετήσιο Συνέδριο WIETE Μηχανικής και Τεχνολογίας Εκπαίδευση & 4ο Μεσογειακό Σεμινάριο Μηχανικής και Τεχνολογίας
10.12.2015

Το εν λόγω συνέδριο και σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) από τις 4 μέχρι τις 8 Απριλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις πιο κάτω ιστοσελίδες: http://mcete.teipir.gr και www.wiete.com.au