ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγγλόφωνο Βραδινό Πρόγραμμα ΜΒΑ του Mediterranean Institute of Management (ΜΙΜ)
21.06.2022

H 1η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το αγγλόφωνο Πρόγραμμα ΜΒΑ 2022-2023 βραδινής φοίτησης ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2022. Σε υποψήφιους/υποψήφιες που θα υποβάλουν αίτηση σε αυτή την περίοδο, θα παραχωρούνται θέσεις στο Πρόγραμμα, νοουμένου ότι έχουν τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση.