ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγορά Υπηρεσιών απο εκπαιδευτές για τη διδασκαλία προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας στο έργο “Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης”
12.07.2017

Οι οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της Αίτησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλα στοιχεία που αφορούν στο διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp6062