ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Αιτήσεων Εισδοχής για Φοίτηση στη Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
18.08.2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων εισδοχής για φοίτηση στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Μ.Ι.Ε.Ε.Κ..