ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση διαξαγωγής κληρώσεων διαγωνισμού αρ. ΕΚΤ05/17
03.11.2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 15.2 (Μέρος Α΄) των Εγγράφων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του πιο πάνω Διαγωνισμού, θα προβεί σε διενέργεια κληρώσεων για καθορισμό της σειράς κατάταξης, ανάμεσα σε ισοψηφούντες στο ίδιο θέμα διδασκαλίας, με βάση τα Τελικά Μητρώα (μετά τις ενστάσεις).