ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία
25.04.2017

Η ΕΣΝ αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια για ανάπτυξη κοινού πλαισίου χάραξης και υλοποίησης πολιτικής για τους νέους. Αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι αποτελούν από τη μια, το πιο ζωτικό και δυναμικό κομμάτι όλων των κοινωνιών και από την άλλη, ότι έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση, καθιστά αναγκαία την επένδυση στο μέλλον τους μέσα από μια σφαιρική και ολοκληρωμένη στρατηγική.