ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Προγράμματος Επιμόρφωσης Αντικαταστατών Εκπαιδευτικών
22.02.2017

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς δράσεων που είχαν ξεκινήσει κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 και αφορούσε αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς Δημοτικής εκπαίδευσης και μελλοντικά θα περιλάβει και Πρόγραμμα επιμόρφωσης αντικαταστατών εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης.