ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση σχετικά με την Έκθεση Education and Trainig Monitor 2017
13.11.2017

Η Έκθεση Παρακολούθησης για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και καταγράφει την εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα δεδομένων από όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.