ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα αποτελέσματα μετεγγραφών κυπριακής καταγωγής φοιτητών
28.11.2017

Οι κυπριακής καταγωγής φοιτητές, μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των αιτήσεών τους, που υπέβαλαν αίτηση και των οποίων η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έληξε στις 15 Νοεμβρίου 2017.