ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2024
30.05.2024

Το Σπίτι της Κύπρου ενημερώνει ό,τι λόγω της υπερκάλυψης των δράσεων στο ημερολογιακό πρόγραμμα εκδηλώσεων του 2024, που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στους χώρους του Σπιτιού της Κύπρου ή/και στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η υποβολή αιτήσεων αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.
Για εκδηλώσεις που θα αφορούν το 2025, παρακαλούμε όπως αναμένετε την Ανακοίνωση/ Προκήρυξη του Νέου Προγράμματος, περί τα μέσα του μηνός Ιουλίου 2024 (για δράσεις εντός του 2025).
Ως εκ τούτου, από τούδε, οιαδήποτε αιτήματα υποβάλλονται είτε στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα ή και στα δύο προαναφερθέντα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Όλες οι μελλοντικές αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο στο Σπίτι της Κύπρου και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια και απαιτήσεις του Νέου Προγράμματος, το οποίο θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση,

Σπίτι της Κύπρου