ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση προς Αιτητές/Υποψηφίους για τους Πίνακες Διορισίμων
06.08.2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για τα ακόλουθα: Οι εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) για εγγραφή στον κατάλογο των Διορίσιμων Εκπαιδευτικών, θα διεξαχθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη 2019. Σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους,