ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβάθμιση Μ.Ι.Ε.Ε.Κ Κύπρου
26.04.2016

Τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ παρέχουν εξειδικευμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μεταλυκειακού επιπέδου σε αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης και προσφέρουν ευκαιρίες για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ