ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβάθμιση των ΜΙΕΕΚ Κύπρου
06.03.2015

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θεσμοθέτηση των ΜΙΕΕΚ ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας αναγνώριση του επιπέδου σπουδών τους στο επίπεδο διπλώματος τριοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διετούς διάρκειας.