ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβαθμίζεται το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
16.04.2015

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Στρατηγικό Σχεδιασμό για το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.