ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου-Υποβολή Αιτήσεων μέχρι 21 Ιουνίου 2018
25.05.2018

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμόζει αποκλειστικά τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.