ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο
08.10.2015

Αναφορικά με την Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση στη Κύπρο παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε απο την διεύθυνση www.highereducation.ac.cy η οποία συμπεριλαμβάνει τα Κρατικά και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια με όλες τις σχετικές πληροφορίες για το κάθε ένα ξεχωριστά.