ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απάντηση σε δημοσίευμα με τίτλο “Για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας: Δήλωση τεσσάρων λογοτεχνών”
15.11.2017

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επιθυμούν να επισημάνουν ότι τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας είναι ένας θεσμός που λειτουργεί από το 1968 και έκτοτε έχει επικαιροποιηθεί και εκσυγχρονιστεί αρκετές φορές, όποτε αυτό κρίθηκε σκόπιμο και πάντα μετά από διάλογο με τους ενδιαφερομένους.