ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

APHF:18 Athens Photo Festival
15.03.2018

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα εκτεθούν στο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο οδού Πειραιώς) από την Τετάρτη 6 Ιουνίου έως την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018.
Πριν από τη διαδικασία υποβολής της πρότασής σας, παρακαλούμε να διαβάσετε τις Οδηγίες και τους Όρους Συμμετοχής.