ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απολογισμός Έργου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
07.12.2017

Σύμφωνα με τον Υπουργό, κεντρικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια ήταν το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισμός του περιεχομένου των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Νέα Αναλυτικά Προγράμματα), η εφαρμογή του νέου, σύγχρονου Λυκείου με τις κατευθύνσεις επιλογής μαθημάτων, το πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών, καθώς και οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων.