ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απολογισμός Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 2013-2018
09.01.2018

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ανέπτυξε την τελευταία πενταετία πολυδιάστατο έργο, μέσα από το οποίο επιδίωξε την υλοποίηση του οράματός του. Συγκεκριμένα, η δράση του Υπουργείου αποσκοπούσε στη διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα.