ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα Διαγωνισμού για τον Σχεδιασμό Λογοτύπου για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
20.02.2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί το κοινό ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την επιλογή του λογοτύπου των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.