ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα για τις Γραπτές Εξετάσεις 2017 των Υποψηφίων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων
02.04.2018

Τα αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων 2017 για Εγγραφή και κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα http://diorisimoi.moec.gov.cy/ , και οι υποψήφιοι βάσει του κωδικού υποψηφίου που τους έχει δοθεί από την Υ.Ε. μπορούν να πληροφορηθούν, ανά ειδικότητα, τα αποτελέσματά τους.