ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μπιενάλε Βενετίας 2017-Venice Biennale 2017
01.11.2016

Η επόμενη Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13 Μαϊου και 26 Νοεμβρίου 2017.
The next Venice Biennial of Visual Arts will take place between 13 May and 26 November 2017.