ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χαιρετισμός Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην Κήρυξη Έναρξης Εργασιών 20ου Συνεδρίου ΠΣΕΜ με θέμα “Μόρφωση ολόπλευρη-με τον μαθητή στο επίκεντρο”
09.03.2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Εκπαιδευτικού μας συστήματος, έχοντας πάντοτε ως κύριο γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει διαμορφωθεί ο στρατηγικός μας σχεδιασμός, στη βάση του οποίου έχουν υλοποιηθεί αρκετές από τις εκπαιδευτικές μας μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης.