ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μορφωτικό Γραφείο Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας
Ξενοφώντος 2Α, 105 57 – Αθήνα

ΤΗΛ: 210 37 34 934
FAX: 210 37 34 904

spiticy@otenet.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Στο Σπίτι της Κύπρου υπηρετούν οι λειτουργοί:
Ελευθερία Θεοχάρους – Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3734912
Μαρία Ραγιά – Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3734916
Άντρη Χρυσάνθου – Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3734918
Σοφία Βλάχου-Γαρπόζη – Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3734917
Τάκης Βοΐλας – Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3734915

Διευθυντές του Σπιτιού της Κύπρου:
Γιώργος Γεωργής: 1987-1993 και 1997-1999
Ανδρέας Μαλέκος: 1993-1997
Νάσα Παταπίου: 2000-2005
Ελένη Αντωνιάδου: 2005-2008
Κώστας Λυμπουρής: 2008-2011

Μαρία Ραγιά: 2011-2013 Εποπτεύουσα

Μαρία Παναγίδου: 2013-2018

Νάντια Στυλιανού: 2018-2020