ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μορφωτικό Γραφείο Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας
Ξενοφώντος 2Α, 105 57 – Αθήνα

ΤΗΛ: 210 37 34 934
FAX: 210 37 34 904

spiticy@otenet.gr