ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μορφωτικό Γραφείο Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας
Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα 105 57

Τ| 210 37 34 934
F| 210 37 34 904

Email: spiticy@otenet.gr

spiticy@cyembassy.ondsl.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Στο Σπίτι της Κύπρου υπηρετούν οι λειτουργοί:
Ελευθερία Θεοχάρους-Καυκιά,   Τ| 210 3734912
Μαρία Ραγιά,   Τ| 210 3734916
Άντρη Χρυσάνθου,   Τ| 210 3734918
Σοφία Βλάχου-Γαρπόζη,   Τ| 210 3734917
Τάκης Βοΐλας,   Τ| 210 3734915

Διευθυντές του Σπιτιού της Κύπρου:

Μαρία Ραγιά, Εποπτεύουσα Πολιτιστικών Θεμάτων                                          Τ| 210 3734916

Λουκάς Ξενοφώντος, Σύμβουλος Εκπαιδευτικών/Φοιτητικών Θεμάτων    Τ| 210 3734911