ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
09.01.2018

To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με σκοπό τη διαμόρφωση νέας πολιτικής και νομοθεσίας που θα διέπει την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα.