ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινιστικές απαντήσεις διαγωνισμού ΜΕ 14/18
20.07.2018

Η Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης γνωστοποιεί διευκρινιστικές απαντήσεις για τον διαγωνισμό ΜΕ 14/18