ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού Προγράμματος DiDeSu Erasmus
17.03.2017

Στις σύγχρονες τάξεις, όπου η ποικιλομορφία και η έντονη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού σε πολλαπλά επίπεδα σε συνδυασμό με τα χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν πρόκληση, η αποτελεσματική Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας αποτελεί το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο για αντιμετώπιση των παρενεργειών της κατάστασης αυτής.