ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού Προγράμματος DiDeSu Erasmus
15.05.2017

Το πρόγραμμα DiDeSu Erasmus+ θεωρείται πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αφού σκοπός του είναι η δημιουργία εργαλείων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική εφαρμογή της Διαφοροποίησης της διδασκαλίας.