ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ 2016:Προκήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή
12.10.2015

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι έχουν προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή για το Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ 2016.